Poznaj nas

Dodatkowym obszarem działania Fundacji jest niesienie pomocy humanitarnej, poprzez dostarczanie potrzebującym lekarstw, sprzętu medycznego, środków medycznych, higienicznych i kosmetycznych.

Fundacja powstała w maju 2022 roku. Jej głównym obszarem zainteresowania jest wspieranie działalności naukowej i badawczej w obszarze medycznym i farmaceutycznym, ochrona i promocja zdrowia, działalność oświatowa, w tym wspomaganie edukacji personelu medycznego i farmaceutycznego, ale także działalność edukacyjna, oświatowa oraz w dziedzinie kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Fundatorem fundacji jest Fagron Sp. z o.o. – będący częścią międzynarodowej grupy Fagron, wytwórcy substancji do receptury aptecznej, a także innych produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków i suplementów.

Cel fundacji

  • Wspieranie działalności naukowej i badawczej w obszarze medycznym i farmaceutycznym;

  • Ochrona i promocja zdrowia;

  • Działalność edukacyjna, oświatowa, w tym wspomaganie edukacji personelu medycznego i farmaceutycznego;

  • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Ponadto, dodatkowym obszarem działania fundacji jest niesienie pomocy humanitarnej, poprzez dostarczanie potrzebującym lekarstw, sprzętu medycznego, środków medycznych, higienicznych i kosmetycznych.

Fundatorem fundacji jest Fagron sp. z o.o. – będący częścią holenderskiej grupy Fagron, światowego lidera na rynku substancji do receptury aptecznej.

Fundacja zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000970136.

Przekazując dowolną kwotę na rzecz fundacji „FAGRON FOUNDATION TOGETHER”, pomagasz wspierać rozwój i edukację naszym podopiecznym.

Bank: BNPPL Cen.Roz.nr 1
Nr Rachunku: 27 1600 1462 1747 2235 8000 0001

Przekaż nam swoją darowiznę

Dane rejestrowe:

FAGRON FOUNDATION TOGETHER

KRS: 0000970136
REGON:521957080
NIP: 5130278529
Rok powstania: 2022
Organizacja pożytku publicznego: Nie

Siedziba Fundacji FAGRON FOUNDATION TOGETHER

ul. Komandosów 1, lok. 4
Modlniczka 32-085
e-mail: fundacja@fagron.pl