Wspieramy edukację i rozwój

O NAS

Fundacja Fagron Together

Głównym obszarem zainteresowania Fundacji Fagron Together jest wspieranie działalności naukowej i badawczej w obszarze medycznym i farmaceutycznym, ochrona i promocja zdrowia, działalność oświatowa, w tym wspomaganie edukacji personelu medycznego i farmaceutycznego, ale także działalność edukacyjna, oświatowa oraz w dziedzinie kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży.

JAK POMAGAMY

W Fundacji Fagron Together z głęboką pasją i zaangażowaniem realizujemy szereg inicjatyw mających na celu wsparcie najbardziej potrzebujących. Nasza misja obejmuje szerokie spektrum działań, z których najważniejsze to wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, w sferze edukacyjnej, kulturalnej i zdrowotnej. W ramach naszych działań angażujemy się również w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy.

Nasza misja

Fundacja powstała w maju 2022 roku. Od samego początku naszym głównym celem jest wspieranie działalności naukowych w dziedzinie medycyny i farmacji, promocja zdrowia, edukacja personelu medycznego i farmaceutycznego, a także na działalność edukacyjna, oświatowa, kulturalna i sportowa wśród dzieci i młodzieży.

Nieustannie staramy się rozwijać i poszerzać zakres naszych działań, aby skutecznie odpowiadać na zmieniające się potrzeby.

Nasz początek